"שלוט בעסקיך, או שהם ישלטו בך.." - Digital Valley

“שלוט בעסקיך, או שהם ישלטו בך..”